Silikon karbid keramika nasosu

Yüksək sərtliyi, yüksək korroziyaya davamlılığı və yüksək temperatur dayanıqlığı səbəbindən silikon karbid keramika geniş yayılmışdır. Əsasən aşağıdakı cəhətlər vardır: silikon karbid keramika yaxşı kimyəvi korroziyaya davamlılığa, yüksək dayanıqlığa, yüksək sərtliyə, yaxşı aşınma müqavimətinə, kiçik sürtünmə əmsalı və yüksək temperatur müqavimətinə malikdir, buna görə də sızdırmazlıq üzüklərinin istehsalı üçün ideal materialdır. Qrafit materialları ilə qoşulduqda sürtünmə əmsalı alüminium keramika və sərt ərintilərə nisbətən daha kiçik olduğundan yüksək PV dəyərlərində, xüsusilə güclü turşuların və qələvilərin nəqlinin iş şəraitində istifadə edilə bilər.

Silikon karbid keramika pompası, eyni stansiya mühitində adi metal nasosun istismar müddəti ilə müqayisədə yüksək sərtliyə, yüksək dayanıqlığa, yüksək temperatura və korroziyaya davamlılığa və digər xüsusiyyətlərə malikdir, istismar müddətindən bir neçə dəfə və ya daha çoxdur.

Elmi və texnoloji yenilik silikon karbid keramika nasosları müəssisələrinin əsas rəqabət qabiliyyətidir. Çin iqtisadiyyatının son illərdəki tənəzzülü ilə bir çox istehsal müəssisəsi istehsal xərclərini idarə etməklə yanaşı yalnız iqtisadi canlanmaya ümid edə bilər. Mütəxəssislər, sərt iqtisadi vəziyyətdə müvafiq istehsalçıların elmi, texnoloji yeniliklərin intensivliyini artırmalı olduqlarını, keyfiyyətdən, maliyyədən və araşdırma və inkişafdan və bazarın çıxılmaz vəziyyətindən çıxarmaq üçün göstərilən səylərin digər aspektlərindən hesab edirlər.

imgnews (3) imgnews (1)


Göndərmə vaxtı: 02.02.2020